Arheološki lokaliteti

 
  • Najstariji arheološki nalazi - kamene sjekire stare do 8000 godina (neolitik, mlađe kameno doba i eneolitik, bakreno doba).
  • Stari grad Lipovec, 582 m, nalazi se iznad sela Mali Lipovec, povijest mu je vezana uz Okić. Sagradio ga je 1251. Ivan Okićki. Očuvan dio zidina.
  • Gradina Tuščak, 585 m, nalazi se na hrptu brijega iznad potoka Bregane, pokraj sela Kravljak. O starom gradu, čije ruševine se i danas naziru, postoji malo podataka.
  • Stari grad Okić, 498 m, jedinstven među srednjovjekovnim plemićkim gradovima kontinentalne Hrvatske po značaju koji ima, s obzirom da njegove strukture velikim dijelom pripadaju romaničkom razdoblju.
  • Staza kneževa na Budinjaku, jedno od najvećih i najočuvanijih stariježeljeznodobnih nalazišta u jugoistočno alpskom prostoru. Sustavna istraživanja od 1984. godine. Arheološki park osnovan u rujnu 2004. Budinjak - naseobinski i grobišni kompleks stariježeljeznodobne populacije. Nekropola grobnih humaka (tumula). Dvije brončane kacige, pronađene u kneževskim grobovima, najatraktivniji su nalazi s ove nekropole.
  • Bratelji - rimsko ranocarsko doba, groblje romaniziranog keltskog plemena Latobika, očuvana 34 paljevinska groba građena od kamenih ploča. Obilazak traje oko 2 sata.