Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/tzsamobo/public_html/_classes/hr/dimedia/tz_samobor_class/SamoborInfo.class.php on line 51

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/tzsamobo/public_html/_classes/hr/dimedia/tz_samobor_class/SamoborInfo.class.php on line 56
Kultura i povijest - Kapele - Upoznajte Samobor ..::.. Turistička zajednica Samobor - Turizam u Samoboru

Kultura i povijest

 
Crkve Kapele Kurije

KAPELA SV. ANE - SAMOBOR (ANINDOL)

Kapela Sv. Ane najmlađa je od samoborskih baroknih sakralnih građevina. Prvi puta spominje se 1759. godine, ali se pretpostavlja da su radovi na njezinom podizanju započeli 1751. godine potpomognuti novcem grofova Auersperg. Prva kapela sv. Ane spominje se kao sakralna građevina koja se nalazila unutar zidina starog Samobor grada. Kapela u Anindolu opjevana je u mnogim pjesmama, a jedna od najpoznatijih je “Kraj kapele sv. Ane” uz koju je i danas vezana najveća i najznačajnija proslava proštenja u gradu Samoboru, kao i proslava Dana grada. Kapela sv. Ane svrstana je u II. kategoriju umjetničke vrijednosti.

KAPELA SV. JURJA - SAMOBOR

Kapela je izgrađena oko 1724. godine od dobrovoljnih priloga i zalaganja vinogradara iz Giznika i Male Rakovice. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta s užim poligonalnim svetištem i ulaznim trijemom ispred zapadnog pročelja. Prvobitni inventar izgorio je tokom II. svjetskog rata, te se tokom 1992. godine kapela detaljno obnavlja u organizaciji Bratovštine sv. Jurja. Kapela Sv. Jurja svrstana je u II. kategoriju umjetničke vrijednosti.

KAPELA SV. VIDA – VRHOVČAK

Kapela sv. Vida jednobrodna je građevina s užim poligonalnim svetištem i ulaznim trijemom ispred zapadnog pročelja. Masivni je zvonik kapele podignut najvjerojatnije u 19. st. Ispod trijema je sačuvan gotički portal, a svetište je nadsvođeno križno rebrastim gotičkim svodom. Na zvonu crkve urezana je godina 1564., dok se na oltaru u atriju nalazi likovno vrijedna slika "Sv. Vid" iz XVII. st.

KAPELA SV. KRIŽA – OTRUŠEVEC

Izgled kapele naslućuje postojanje još od Rimljana. Prvi njezin dio sagrađen je u gotičkom stilu, a po svom tlocrtu vidi se da je prikvačena apsida. Na taj dio kapelice nadograđena je rotonda – okrugli dio kapelice. Kasnije je sagrađen toranj. U ovom obliku spominje se 1642. godine.

KAPELA SV. ANTUNA (Samobor - Klake)

srednjovjekovni lokalitet, 17-18 st. gradnja sadašnje kapele 60-tih godina 20 st. Unutar kapele sačuvan je djelomično inventar 17. st.

KAPELA SV. FILIPA I JAKOVA – GRADIŠĆE

Kapela je podignuta u 17. stoljeću, a tijekom 19. stoljeća je pregrađena. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta s užim poligonalnim svetištem i zvonikom iznad zapadnog pročelja. U kapeli su dva oltara. Kapelu obnavljaju članovi Bratovštine sv. Filipa i Jakova. Kapela je svrstana u II kategoriju umjetničke vrijednosti.

KAPELA SV. TROJSTVA (Samobor - Braslovje)

1733. godina - jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s poligonalnim svetištem i zvonikom sjeverno uz svetište. Zapadni portal kapele s dovratnikom polukružnog nadvoja ima uklesanu 1772. godinu.

KAPELA SV. PETKE (Samobor - Budinjak)

ruševine grkokatoličke kapele.

KAPELA SV. ANTE (Samobor - Dragonoš)

18 st. - jednobrodna građevina s poligonalnim svetištem i zvonikom ispred pročelja.

KAPELA SV. ROKA (Samobor - Galgovo)

1765.g. jednobrodna građevina pravoktnog tlocrta sa svetištem.

KAPELA SV. JOSIPA (Samobor - Konščica)

19. st., jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta.

KAPELA SV. MARIJE MAGDALENE (Samobor - Mala Gorica)

18 st. - jednobrodna građevina s užim svetištem.

KAPELA SV. PETRA (Samobor - Manja Vas)

ponovno građena 1921.g.