Dokumenti

 
PRAVNI OKVIR


Plan i program rada Turističke zajednice grada Samobora
Odluke Vijeća Turističke zajednice grada Samobora


PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA


Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica grada Samobora uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije - NN 12/14; ispravak - NN 15/14.

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Turističkoj zajednici grada Samobora:
  • poštom na adresu: Turistička zajednica grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor
  • elektroničkom poštom: info@tz-samobor.hr
  • osobno u Uredu Turističke zajednice grada Samobora, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.